بینهایت

من نمیفهمم چرا سیگمای f(x) lادر مبنای صفر تا بینهایت حتی معنی تابع ندارد اما همان عبارت از صفر تا nبه انضمام شرطی همگرا و پیوسته میشود.

من هنوز در معنای بینهایت مانده ام.بینهایتی که هنوز معنایی ندارد!

/ 2 نظر / 19 بازدید
مقداد

سایت فروش سي دي هاي مذهبي :http://www.safacd.com/ حتماً يه سري بزن . يا علي .

فاطمه

چیزی سر در نیاوردم ولی می دونم معنی بی نهایت رو: بی نهایت یعنی من.. یعنی تو.. یعنی هر آدم..