رونوشت 3

از این که خیلی ها هر غلطی میکنند و فکر میکنند با زیرکی می توانند سر وته ماجرا را با 2 یا نهایت 3جمله به هم بیاورند دیگر عصبانی نمیشوم....این را قول میدهم.اما تضمین نمیکنم خنده ام هم نگیرد.

از این که وقتی صبح از خانه بیرون میزنم هوا آفتابی است اما اندکی بعد که من از خانه دور میشوم باران خیس خیس خیسم میکند دیگر شاکی نمی شوم....این را قول می دهم اما تضمین نمی کنم دفعه بعد به هیچ آفتابی شکی نکنم.

از اینکه در مقابلم لبخند می زنی و ادعای دوستی را در بوق و کرنا داد میزنی اما همیشه غیبت زده ای عصبانی نمی شوم....این را قول می دهم.اما تضمین نمیکنم که دلم دوستی ات را باور کند.

از اینکه نمراتم را جوری جورچین کردند که با اینکه پایین نبود مشروط شوم و این ترم فقط بتوانم 14 واحد بردارم و سایه ام را از سر این دانشگاه کمی کم تر کنم عصبانی نمی شوم ....این را قول می دهم اما تضمین نمی کنم متعجب هم نشوم و این موضوع را داد نزنم!

راستی ایراد من در ناتضمینی ام این است که سرم به جایی نخورده که سکته مغزی کنم و خنگ شوم....اشکال من همان ناخنگی خدادادیست.متاسفم!

/ 8 نظر / 17 بازدید
رضا

صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا چو کحل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم بفرما از این جناب کجا مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

قطع و وصل

منظورم همون رونوشت یک بود که وایا وای! از اینکه همچنان دیوانه عزیزم هستی نه شکوه ای می کنم نه عصبانیتی دارم ....مثل همیشه.....خل![قلب]

فاطمه

در مورد اولی قول نمی دم, خیلی ها خیلی بی خود می کنن! اصلا گور پدر خیلی ها.. در مورد دومی قول می دم از خوشحالی دیگه برنگردم خونه! این یکی رو واقعا قول می دم, باور کن, ولی اونو اصلا تضمین نمی کنم, راست می گه.. اینو تجربه نکردم, باید تلخ باشه.. همه ی اینا یه جور ناخنگی خدادادی یا شایدم یه خنگی مادرزادیه!

منتظر

حیف که نمی دونی خنگ بودن چه نعمتیه.

نسرین

عزیزم باید ضمانت کنی ! بدون ضمانت فایده نداره .